+ 48 506 112 118

CISCO CCNA FastTrack (ICND1+ICND2)

Egzamin 200-125

Kurs 5-dniowy, przygotowujący do egzaminu 200-120. Obejmuje materiał z dwóch kursów: ICND1 i ICND2. Jest to przyspieszony kurs, dla osób z przynajmniej minimalnym doświadczeniem w sieciach komputerowych.

CISCO ICND 1

Egzamin 100-105

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Budowa małej sieci komputerowej
 • Sieci LAN, standard Ethernet 802.3 i podstawowa konfiguracja przełączników Catalyst
 • Bezprzewodowe sieci LAN
 • Routing statyczny i dyNamiczny, podstawowa konfiguracja routerów ISR
 • Łącza WAN, mechanizmy NAT i PAT, konfiguracja łączy WAN i routingu dynamicznego
 • Wprowadzenie do zarządzania siecią

CISCO ICND 2

Egzamin 200-105

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Budowa sieci komputerowej średnich rozmiarów, wirtualne sieci VLAN, STP, routing między VLAN'ami
 • Protokół routingu dynamicznego OSPF, konfiguracja w pojedynczym obszarze
 • Protokół routingu dynamicznego EIGRP
 • Listy kontroli dostępu ACL
 • Adresacja: IPv4 i IPv6, mechanizmy NAT i PAT
 • Łącza WAN

CISCO CCDA

Egzamin 200-310 DESGN

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Metodologia projektowania sieci komputerowych
 • Struktury sieci i moduły topologii sieci
 • Sieci kampusowe, zgodnie z CISCO Enterprise Campus Architecture
 • Moduły obejmujące krawędź sieci i zdalne lokalizacje
 • Projektowanie adresacji IP i dobór protokołów routingu
 • Projektowanie na potrzeby usług sieciowych

CISCO CCNA Security

Egzamin 210-260 IINS

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Zagrożenia bezpieczeństwa współczesnych sieci komputerowych
 • Zabezpieczanie routerów CISCO
 • Implementacja mechnizmów AAA
 • Wykorzystywanie list kontroli dostępu (ACL)
 • Bezpieczne zarządzanie urządzeniami aktywnymi w sieci
 • Zabezpieczanie przed atakami w warstwie 2
 • Implementacja funkcjonalności Firewall ZBF za pomocą graficznego trybu SDM na routerach CISCO ISR
 • Implementacja funkcjonalności IDS za pomocą graficznego trybu SDM na routerach CISCO ISR
 • Implementacja tuneli VPN za pomocą graficznego trybu SDM na routerach CISCO ISR
 • Firewalle ASA

CCNA Cyber Ops 1

Egzamin 210-250 SECFND

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Aspekty bezpieczenstwa sieci komputerowych
 • Koncepcje bezpieczeństwa w organizacji
 • Kryptografia
 • Zabezpieczanie urządzeń końcowych
 • Monitoring bezpieczeństwa
 • Metody ataków

CCNA Cyber Ops 2

Egzamin 210-255 SECOPS

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Analiza zagrożeń dla urządzeń końcowych i informatyka śledcza
 • Analiza wtargnięć do sieci
 • Reagowanie na incydenty
 • Analiza dostępnych danych
 • Proces obsługi incydentów

Associate

Cisco Certified Network Associate

Poziom Associate, wbrew pierwszemu wrażeniu nie jest pierwszym i podstawowym poziomem certyfikacji. Pierwszym jest CCENT. CCNA ma opinię trudnego kursu, ale powodem jest mnogość omawianych technologii, a nie złożoność tych rozwiązań.

Czytaj wiecej

1 czy 2 tygodnie?

Kurs FastTrack jest dla osób, które wiedzą co to jest: ramka, pakiet, segment, routing statyczny. A więc każdy po studiach informatycznych lub takiej specjalizacji może bez obaw wybrać kurs przyspieszony.