+ 48 506 112 118

CISCO CCNP ROUTE

Egzamin 300-101 ROUTE

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Projekowanie usługi routingu w sieciach komputerowych
 • Implementacja protokołu routingu EIGRP
 • Implementacja protokołu routingu OSPF w trybie wieloobszarowym
 • Implementacja protokołu routingu BGP w funkcjonalności brzegowej
 • Implementacja protokołu IPv6 i metody integracji z protokołem IPv4
 • Redystrybucja tras między protokołami routingu
 • Narzędzia kontroli nad procesem wyboru ścieżki
 • Implementacja łączności z zdalnymi oddziałami i zdalnymi pracownikami

CISCO CCNP SWITCH

Egzamin 300-115 SWITCH

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Wirtualne sieci VLAN i ich zabezpieczanie
 • Zabezpieczanie przełączników warstwy 2
 • Implementacja usług sieciowych na przełącznikach warstwy 3
 • Przygotowanie przełączanej infrastruktury sieciowej na implementację usług Wireless, Voice i Video
 • Wdrażanie mechanizmów wysokiej dostępności (High-Availability) i protokołów typu FHRP (First Hop Redundancy Protocol)

CISCO CCNP TSHOOT

Egzamin 300-135 TSHOOT

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

 • Utrzymanie sieci i nadzór nad wydajnością sieci
 • Rozwiązywanie problemów z protokołami routingu dynamicznego, mechanizmami NAT, DHCP i protokołami IPv4 i IPv6
 • Rozwiązywanie problemów z przełącznikami CISCO Catalyst
 • Rozwiazywanie problemów z routerami

Professional

Cisco Certified Network Professional

Routing, przełączanie i rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowanym

Czytaj wiecej