+ 48 506 112 118

CISCO CCNP Security SECURE

Egzamin 642-637 SECURE

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

  • Wdrażanie zabezpieczeń z grupy Network Foundation Protection
  • Wdrażanie mechanizmów zabezpieczających: NAT, Zone Based Firewall i IPS
  • Wdrażania łączy typu site-to-site VPN
  • Wdrażanie dostępowego VPN

CISCO CCNP Security FIREWALL

Egzamin 642-618 FIREWALL

Kurs 5-dniowy, zagadnienia:

  • Wprowadzenie i zasady działania urządzeń Cisco ASA
  • Podstawowa konfiguracja firewalli Cisco
  • Wdrażanie mechanizmów kontroli dostępu
  • Konfiguracja mechanizmów NAT, PAT i przeźroczystego firewalla
  • Wirtualizacja i wysoka dostępność
  • Moduły dodatkowe do urządzeń ASA

Professional

Cisco Certified Network Professional

Routing, przełączanie i rozwiązywanie problemów na poziomie zaawansowanym

Czytaj wiecej