+ 48 506 112 118

Podstawowa administracja systemem Linux

 

Kurs 5-dniowy, Wprowadzenie do systemu Linux pozwalające na nabycie umiejętności na poziomie użytkownika końcowego stacji roboczej lub serwera. Nabycie umiejętności podstawowej administracji systemem zarówno poprzez interfejs graficzny jak z linii poleceń. Zagadnienia:

 • Środowisko graficzne GNOME
  • wprowadzenie
  • zarządzanie plikami
  • uzyskiwanie pomocy (lokalnej i sieciowej)
 • Konfiguracja ustawień daty, czasu oraz wydruku
 • Monitorowanie lokalnego systemu
  • zarządzanie czasem procesora
  • zarządzanie pamięcią
 • Zarządzanie oprogramowaniem w systemie
  • YUM - repozytoria lokalne i RHN
 • System plików
  • struktura
  • zarządzanie
  • zabezpieczanie dostępu
 • Wprowadzenie do powłoki Bash
  • idea powłoki Bash, wykonywanie prostych poleceń, podstawowe techniki zarządzania zadaniami
 • Uzyskiwanie pomocy w trybie tekstowym
  • strony podręczników man i info oraz dokumentacja w /usr/share/doc
 • Ustawienia sieciowe
  • podstawowe założenia związane z siecią, zarządzanie i testowanie ustawień sieciowych
 • Administracja użytkownikami i grupami
 • Zarządzanie zdalnymi systemami
  • VNC
  • użycie SSH i rsync
 • Konfiguracja usług
  • zarządzanie usługami
 • Zarządzanie nośnikami danych
  • partycje
  • SWAP - przetrzeń wymiany
 • Instalacja w trybie graficznym i tekstowym
 • Maszyny wirtualne - koncepcje i zarządzanie
 • Kontrola procesu startu systemu
  • koncepcja poziomów uruchomieniowych oraz zarządzanie programem ładującym GRUB
 • Usługi współdzielenia plików
  • vsftpd - FTP
  • Apache - HTTP
 • Zabezpieczanie usług sieciowych
  • zarządzanie firewallem
  • idea mechanizmu SELinux, zarządzanie mechanizmem SELinux

Zaawansowana administracja systemem Linux

 

Kurs 4-dniowy, Bazując na podstawowej wiedzy z administracji systemem, kurs wprowadza w zaawansowaną tematykę. Pozwala wprawnie posługiwać się narzędziami do partycjonowania dysków, zarządzania LVM i prawami dostępu. Zagadnienia:

 • Instalacje automatyczne
  • tworzenie i zarządzanie plikami kickstart
  • przeprowadzenie instalacji przy użyciu mechanizmu kickstart
 • Powłoka BASH
  • dostęp lokalny oraz zdalny
  • zmiana poziomu uprzywilejowania
  • używanie dowiązań twardych
  • tworzenie archiwów i kompresowanie plików
  • użycie edytora vim, nano
  • użycie narzędzi grep, sed, awk
 • Wyrażenia regularne, potoki oraz przekierowania Wejścia/Wyjścia
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów sieci
  • konfiguracja interfejsów
  • rozwiązywanie problemów
 • Podstawowe zarządzanie partycjami i systemami plikowymi
  • tworzenie i formatowanie zwykłych partycji, partycji wymiany oraz partycji szyfrowanych LUKS
 • Zarządzanie woluminami logicznym LVM
  • konfiguracja LVM
 • Udostępnianie zasobów i systemów plików
  • NFS i autofs
 • Zarządzanie kontami użytkowników
  • zarządzanie kontami użytkowników
  • podłączanie do centralnej usługi katalogowej LDAP
 • Kontrola dostępu do plików ACL
 • Zarządzanie SELinux
  • aktywowanie i deaktywowanie SELinux
  • ustawianie kontekstów plików
  • zarządzanie opcjami SELinux
  • analiza logów SELinux
 • Instalacja i zarządzanie oprogramowaniem YUM - lokalne i zdalne repozytoria
  • tworzenie plików *.repo
  • tworzenie własnego repozytorium
 • Zarządzanie zainstalowanymi usługami
  • zarządzanie usługami
  • sprawdzanie dostępu do usług
  • Pliki dziennika - logi
 • Zarządzanie procesami
  • identyfikowanie i kończenie procesów
  • zmiana priorytetu procesu
 • Użycie zaplanowanych zadań okresowych CRON i at
 • Jądro systemu Linux - opis, modyfikacja i instalacja aktualizacji
 • Rozwiązywanie problemów
  • sekwencja startu systemu
  • rozwiązywanie problemów związanych ze startem systemu

Administracja usługami sieciowymi Linux

 

Kurs 4-dniowy, Kurs jest skierowany do doświadczonych administorów systemów Linux. W programie główny nacisk położony jest na poznanie, konfiguracje i zabezpieczenie usług sieciowych takich jak FTP, HTTP, SMB/CIFS, iSCSI jak również na analizę i filtrowanie ruchu poprzez iptables i tcpwrappers. Zagadnienia:

 • Zaawansowane bezpieczeństwo użytkowników
  • konfiguracja uwierzytelnienia przy użyciu mechanizmu Kerberos
  • przyznawanie uprawnień za pośrednictwem sudo
 • Skrypty powłoki Bash oraz narzędzia tekstowe
  • automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu skryptów Basha i narzędzi tekstowych
 • Bezpieczeństwo plików przy użyciu infrastruktury kluczy prywatnych i publicznych
 • Zarządzanie pakietami oprogramowania
  • używanie wtyczek yum do zarządzania pakietami
  • poznanie budowy pakietów w celu utworzenia prostego pakietu
 • Monitorowanie ruchu sieciowego
  • analiza ruchu przy użyciu snifferów.
 • Routing
  • dostępne protokoły routingu
  • konfiguracja systemu jako routera sieciowego
  • dostosowanie sieciowych parametrów jądra przy użyciu sysctl
 • Bezpieczeństwo sieci
  • zabezpieczanie ruchu sieciowego poprzez tunele SSH
  • firewall - iptables
 • Protokół NTP - serwer i klient
 • ISCSI - użycie serwerów SAN
 • Zaawansowana konfiguracja APACHE
  • certyfikaty SSL
  • szyfrowanie ruchu do serwera WWW
  • hosty wirtualne
  • zawartość dynamiczna
  • uwierzytelnianie dostępu do katalogów
 • Podstawy konfiguracji serwera SMTP - Postfix
 • Serwer nazw DNS
 • Współdzielenie plików przez NFS
 • SAMBA
  • współdzielenie plików przez CIFS
  • konfiguracja współdzielenia plików i drukarek przez CIFS

Debian

OpenSource

Wybierz sprawdzone i prawdziwie otwarte rozwiązania